Rennebu-Bjelken

Vi produserer tannbjelker for spenn opp til 12 meter.

Tannbjelker kan brukes innen industri, offentlige bygg, skoler, dekkelementer, broer til skogsbilveier og til mønedragere, i det hele tatt til bærende konstruksjoner som krever store spenn. Ta kontakt med oss for tilbud på ditt prosjekt.

Bjelken på toppen av siden er et utsnitt av den originale bjelken som ble laget for hånd. Dagens bjelker blir produsert av datastyrt fres og hydraulisk pressbenk.

Prosjekter

Nyheter

Agrisjå 25. - 27. Aug.

Agrisjå 2017

Vi er klar for Agrisjå 2017. Se saken for oppdatert informasjon

Agrisjås hjemmeside

Rennebumartnan 11. - 13. Aug.

Rennebumartnan 2017

I år kommer Rennebu-Bjelken til å oppholde seg på KVO området. Her kommer også Bulia Hest, Rennbusmia og Rennebu Sag & Trekultur.

Rennebumartnans hjemmeside

Mobil skogsbro fra Rennebu-Bjelken

Midlertidig bro for anleggstrafikk

Broa er laget spesifikt for bruk over elver og bekker i forbindelse med skogsarbeid. Den kan enkelt fraktes, monteres og demonteres av lastbærere eller annet utstyr med nok løftekapasitet.

Nyhetsbrev 01.06.2017 (.pdf)

Nyhetsarkiv...