Dekker

Våre dekker kan brukes som etasjeskillere og takkonstruksjoner i mange typer bygg.

Se tabellen under for forskjellige eksempler på bruksområder.

MD = massivdekke

F = egenfrekvens

Henvisning: RIFS's veileder 'Dimensjonering av bygninger utsatt for vibrasjoner'.

Første og andre kolonne i tabellen under angir bruksområder og tilsvarende laveste egenfrekvens. Øvrige kolonner angir største spennvidde for ulike dekketyper som oppfyller kravene.

BrukF minMD 150MD 200MD 300MD 400
Kontor4 Hz9 m10 m12 m
Bolig6 Hz7,5 m8,5 m10 m12 m
Sport8 Hz6,4 m7,5 m9 m10 m
Konsert9 Hz7 m8,5 m10 m
Lab10 Hz6,6 m8 m9 m