Gangbro 10 meter

Vi produserer gangbroer og trafikkbroer med spenn opp til 12 meter.

Lengde: 10 meter

Bredde: 1,2 meter

Totalvekt: 950 kg

Gangbro produsert for Rennebumartnan
Gangbro produsert for Rennebumartnan