Broer

Vi produserer gangbroer og trafikkbroer med spenn opp til 12 meter.

Siden vi bruker tannbjelker som bærende konstruksjon får de ferdige broene lav vekt i forhold til bæreevnen. Dette betyr at de enkelt kan fraktes til lokasjon og settes på plass.

Gangbro produsert for Rennebumartnan
Gangbro produsert for Orkdal IL
Tegning av trafikkbro fra Rennebubjelken
Tømmerbil på mobil skogsbro