Broer

Vi produserer gangbroer og trafikkbroer med spenn opp til 13 meter.

Siden vi bruker tannbjelker som bærende konstruksjon får de ferdige broene lav vekt i forhold til bæreevnen. Dette betyr at de enkelt kan fraktes til lokasjon og settes på plass.

Gangbro produsert for Rennebumartnan

Gangbro 10 meter

Gangbro produsert for Orkdal IL

Gangbro 12 meter

Snøscooterbru for TrønderEnegeri

Scooterbru 13 meter

Tegning av trafikkbro fra Rennebubjelken

Trafikkbru

Lastbærer på mobil skogsbro

Terrengbru

Tømmerbil på erstatningsbru

Erstatningsbru

Brøytetraktor bru Malm

Gang/traktorbru 13,4m

Brøytetraktor bru Malm

Gangbro 13,4m